Issuances

 • Executive Orders
 • Memo Circulars
 • Office Memo

 

 •  

Business & Industries

 • Investment Opportunities
 • How to start business
 • Cost of doing busines
 • Investment & Incentive Code
 • Revenue Code

M E N S A H E

Hugot sa tagipusuon ang akon panamyaw sa akon mga kasimanwa nga taga-Mlang sining aton pagsaulog sang kan-uman kag tatlo ka tuig nga pagtukod sang aton pinalangga nga banwa. Ang aton tema subong nga tuig, “Good Governance: Key To Sustainable Development” mabadbad naton sa Hiligaynon nga “Ang Maayo Nga Panggamhanan, Llabe Sang Mapinadayunon nga Pag-uswag” nagakahulugan lamang nga kinahanglan gid nga bukas sa ihibalo sang aton katawhan ang ginapahigayon naton nga mga programa sa aton banwa.

 

Indi lipod sa inyo ihibalo nga madamu nga mga eskandalo kag kagarukan sa panggamhanan ang nagakatabo sa aton palibot tungod kay may mga pagtago nga ginahimo sa paghinguyang sang pondo nga nagagikan sa kaban sang aton pungsod.  Tungod sini, ang kadamuan sang aton katawhan wala makaagum sang mga benepisyo kag mga serbisyo publiko nga unta sa ila gid napatungod sa pihak sang pagpamatuod sang mga papeles nga ginpeke sang malimbungon nga mga opisyales sang banwa.

 

Ang maayo nga panggamhanan nagapatugsiling sang pinakadalum nga handum kag aspirasyon sang pinakadamu nga mga katapo sang aton kumonidad sa wala pa matabu ang implementasyon sang bisan ano nga proyekto.  Ini makab-ot paagi sa masunson nga pagpakighinun-anon kag pagkonsulta sa mga katawhan nga mahimo maapektuhan ukon makabentaha sa mga proyekto nga ginagamitan sang pundo gikan sa buwis nga ginabayad mismo sang aton mga katawhan.

 

Ang paghatag sa aton sang “Selyo sang Maayo nga Panggamhanan” (Seal of Good Housekeeping) nagakahulugan nga ang sa pagkakaron nga panguluhan sang banwa sang Mlang nagasunod sa mga prinsipyo nga ginlatid sang aton DILG.  Ang amon pagpangabay nga unta indi pagtuohan sang pipila ang mga pagtamay nga ginapaalintun agud nga madagtaan ang maayo nga katuyuan sang aton pamunuan.  Sa baylo, handumon naton ang dugang nga ihibalo sang matuod nga nagakatabu agud makabulig sang aton paghangpanay kag pagbinuligay pakadto sa mapinadayunon naton nga pag-uswag.

 

 Malipayon nga pagsaulog sang fiesta ang akon panamyaw sa tagsa-tagsa.

 

 

 

(SGD) JOSELITO F. PIÑOL

Municipal Mayor

 

Mlang Face book Page

 

 LGU Profile

 

LGPMS

 

Verse of the Day

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Today: Dec 14, 2018

Website Support

Adobe Flash Player
Download to view the Interactive Flash Feature.

Downoload Acrobat Reader, a free program from Adobe, in order to read downloadable pdf files.

Mlang Hymn

Programs & Projects

 • Projects Implemented

in different Barangays

 

Others..

Events & Activites

 • Kawayanan Festival
 • Mlang Anniversary
 • Sports Festival
 • Others